Vastuullisuudella on merkitystä myös verkkokaupassa

Vastuullisuudella on merkitystä myös verkkokaupassa

Postin teettämän tutkimuksen mukaan yli puolet (56 %) vastanneista uskoo sellaisten verkkokauppojen menestyvän tulevaisuudessa, jotka miettivät toimintansa ympäristövaikutuksia.

52 % prosenttia vastanneista toivoo verkko-ostosten kuljetustavan olevan ympäristön näkökulmasta kestävää.

44 % vastaajista pitää päästöttömyyteen pyrkimistä tärkeänä.

44 % vastaajista suosii verkkokauppoja, jotka hyödyntävät kierrätettäviä pakkausmateriaaleja.

Halukkuus maksaa ympäristöystävällisistä kuljetuksista vaihtelee ikäryhmittäin. Keskimäärin vain joka kolmas sanoi olevansa valmis maksamaan pienen lisän ympäristöystävällisestä kuljetuksesta. Kaikkein halukkaimpia maksamaan ovat 18–24-vuotiaat (42 %). 

“Nuorten herkkyys ympäristöasioissa näkyy tässäkin tutkimuksessa. Mitä nuorempi vastaaja on, sen tärkeämpää on päästöttömyys, kierrätys, ympäristöystävällisyys ja ympäristövaikutusten arviointi. Se tietysti ilahduttaa ja samalla korottaa rimaa meille kaikille alan toimijoille. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että nettiostamisen tulevaisuus on nuorisolta hyväksynnän saavissa vihreissä verkkokaupoissa”, sanoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

Tutkimuksen tiedonkeruun toteutti Kantar TNS web-kyselynä kesäkuussa 2021. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–79-vuotiaat verkko-ostajat Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Tutkimuksessa vastaajien kokonaismäärä oli 2098 henkilöä Suomessa, 1231 henkilöä Ruotsissa, 564 henkilöä Latviassa, 516 henkilöä Virossa ja 513 henkilöä Liettuassa.