Vaikuttajamarkkinointi B2B-kentällä

Vaikuttajamarkkinointi B2B-kentällä

Tammikuussa käsittelimme blogissamme digitaalisen markkinoinnin trendejä vuodelle 2022. Yksi esiin noussut trendi oli vaikuttajamarkkinointi B2B-kentällä. Tänään käsittelemme aihetta tarkemmin ja kerromme mitä mahdollisuuksia sen toteuttamiseen löytyy.

Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa kuluttajat ja yritysten päättäjät ovat tietoisempia ja vaativampia kuin koskaan ennen. Markkinoinnin kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että perinteinen “yksi mainos sopii kaikille” -markkinointi ei ole tehokasta eikä tuota mainostajalle kassakoneen kilahduksia. Tutkimusten mukaan ihmiset luottavat enemmän toisten antamiin suosituksiin (myös tuntemattomien), kuin suoraan brändeihin tai yrityksiin. Tämän vuoksi vaikuttajamarkkinointi on niin suosittua ja ennen kaikkea tehokasta.

Vaikuttajamarkkinointi on ollut jo pitkään suosittu ja toimiva markkinoinnin keino B2C-puolella. Kuluttajien on helppo suositella toisilleen tuotteita ja palveluita, jotka he kokevat hyödyllisiksi, mutta miten sama efekti saadaan aikaiseksi yritysten välisessä vaikuttajamarkkinoinnissa?

1. Valitse oikea vaikuttaja

Tärkeintä on, että yhteistyöstä on hyötyä sen molemmille osapuolille – yritykselle ja vaikuttajalle. Vaikuttajalla tulee olla tietoa, osaamista sekä vaikutusvaltaa yrityksen alalla sekä tietenkin paljon seuraajia, jotka luottavat häneen asiantuntijana. Toimivan yhteistyön kannalta on myös erittäin tärkeää, että brändisi ja vaikuttajan arvomaailmat kohtaavat toisensa.

2. Pyydä alan asiantuntija tai alan konkari arvioimaan tuotteesi

Niin kuluttajille kuin yritysten päättäjillekin asiantuntijoiden arviot ovat tärkeä tekijä ostopäätöksen tekemisessä ja ne voivat vakuuttaa ostajan valitsemaan juuri sinun yrityksesi tuotteen tai palvelun.

Voit esimerkiksi antaa tuotteesi tai palvelusi hänen käyttöönsä ja pyytää häntä kirjoittamaan siitä rehellisen arvionsa. Jaa arvio sen jälkeen eteenpäin yrityksesi kanavissa.

3. Kerää suosituksia asiakkailtasi

Tutkimusten mukaan noin 90 % potentiaalisista asiakkaista hyödyntävät toisten asiakkaiden suosituksia ostopäätöstä tehdessä. Asiakassuositukset ovatkin luotettavia lähteitä sillä ne ovat ensikäden tietoa yrityksesi tuotteista ja palveluista.

Pyydä siis nykyisiltä asiakkailta palautetta yhteistyöstä sekä lupa jakaa ne esimerkiksi yrityksesi kotisivuilla ja markkinointikanavissa. Tämä on kaikkein helpoin tapa toteuttaa B2B-vaikuttajamarkkinointia.

4. Kutsu alan asiantuntijoita haastatteluun

Yrityksesi kanavissa julkaistavat asiantuntijoiden haastattelut eivät ainoastaan ​​lisää brändin mainetta ja uskottavuutta, vaan auttavat myös houkuttelemaan uusia asiakkaita. Voit jakaa haastattelun blogitekstinä, mutta vielä parempi vaihtoehto on tuottaa informatiivinen, arvokas ja hyödyllinen haastatteluvideo sopivan vaikuttajan kanssa.

5. Pyydä asiantuntijoita kirjoittamaan artikkeleita yrityksesi blogiin

Yksi suosittu B2B-vaikuttajamarkkinoinnin tapa on julkaista alan asiantuntijan kirjoittama blogiteksti yrityksesi kotisivuilla sekä markkinointikanavissa. Artikkelin aiheen tulee olla kiinnostava sekä yrityksellesi, vaikuttajalle itselleen että potentiaalisille asiakkaille. 

Lopuksi

B2B-yritysten voi aluksi olla vaikeaa löytää sopivia vaikuttajia tai tapoja toteuttaa vaikuttajamarkkinointia tehokkaasti, mutta se on kuitenkin mahdollista. Tärkeintä on löytää asiantunteva vaikuttaja ja luoda yhteistyö, joka on hyödyllistä molemmille osapuolille. Anna vaikuttajalle tilaa ja rohkaise häntä osallistumaan tulevaan markkinointikampanjaan niin paljon kuin hän itse haluaa. Palkkion tulee myös olla kohdallaan ja kampanjan sisällön tulee vastata yrityksesi potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin.