Brändiuudistus – miten, milloin ja miksi?

Brändiuudistus – miten, milloin ja miksi?

Vahva brändi viestii tehokkaasti yrityksen arvoja ja strategiaa. Hiotun brändi-ilmeen avulla voidaan vaikuttaa voimakkaasti ihmisten mielikuvaan yrityksestä. Onnistunut brändi-ilme on mieleenpainuva, tunnistettava ja se erottuu edukseen kilpailijoista. Hyvä yritysilme onkin paljon enemmän kuin pelkkä logo tai kotisivujen visuaalinen ilme.

Aina ajoittain oman yrityksen brändi-ilmettä kannattaa tarkastella asiakkaan silmin – onko se houkutteleva? Mitä se kertoo yrityksestäsi? Millaisen mielikuvan visuaaliset elementit antavat yrityksesi brändistä?

Yritysmaailma menee jatkuvasti eteenpäin muun kehityksen myötä ja siksi on tärkeää pysyä vauhdissa mukana – myös visuaalisesti. Pelkkiin yksittäisiin trendeihin ei tietenkään kannata heittäytyä vain siksi, että “pitää olla trendikäs”, vaan yrityksen kannattaa osoittaa asiakkailleen olevansa ajan tasalla ja uskottava toimija omalla alallaan. Siksi brändin ilmeeseen kannattaa panostaa, sillä se luo vahvoja mielikuvia yrityksestä.

Mitä brändi-ilmeen uudelleenmuotoilu sisältää?

Brändin visuaalinen uudistaminen sisältää kaikki visuaaliset elementit, kuten esimerkiksi kotisivujen ulkoasun, logon sekä graafisen ohjeistuksen, jota voi jatkossa hyödyntää kaikkiin yrityksen visuaalisiin materiaaleihin, kuten ikkuna- ja autoteippauksiin, esitteisiin, mainostekstiileihin, somepostauksiin tai vaikkapa asiakaslahjoihin.

Brändiuudistuksessa lähdetään aina liikkeelle yrityksestä – millainen firma on kyseessä, millaisia palveluja tarjotaan ja ketkä ovat yrityksen asiakkaita? Uudistus voidaan toteuttaa esimerkiksi kahdella eri tavalla:

  1. Päivitetään vanhat materiaalit ajan tasalle eli pidetään varsinainen sisältö ennallaan, mutta luodaan logosta sekä muista visuaalisista elementeistä uudet, tähän päivään sopivat versiot – parhaat logot ovat tunnistettavia ja kestävät aikaa (jopa vuosikymmenestä toiseen), mutta niitäkin kannattaa välillä freesata.
  1. Jätetään vanhat brändielementit menneisyyteen ja luodaan tilalle kokonaan uutta

Kumpi tapa sitten valitaankin, tärkeintä on, että brändi on yrityksen näköinen ja houkutteleva potentiaalisten asiakkaiden näkökulmasta.

Milloin brändin uudistaminen on ajankohtaista?

Näyttääkö kilpailijoiden brändit samalta? Hukkuuko tuotteesi kaupan hyllyllä massaan? Voisiko brändiuudistus houkutella lisää asiakkaita?

Brändi-ilmettä kannattaa tarkastella tasaisin väliajoin. Etenkin, jos yrityksen brändi ei houkuttele tarpeeksi asiakkaita tai se ei tue yrityksen tavoitteita ja strategiaa, on brändiuudistus ajankohtainen.

Uudistuspöhinässä kannattaa kuitenkin aina muistaa, että brändimuotoilun tulee aina lähteä liikkeelle asiakkaiden tarpeista ja vaikka kyseessä on vahvasti visuaalinen uudistus, sen pitää tuottaa myös tulosta eli euroja yrityksen kassaan. Vahva brändi herättää asiakkaissa luottamusta ja auttaa asiakasta tekemään ostopäätöksen rohkeammin. 

Me Powerpandalla olemme toteuttaneet onnistuneita brändiuudistuksia asiakkaillemme. Voit tutustua niihin tarkemmin täällä.

Tarvitseeko yrityksesi brändi-ilme uudistusta? Ota yhteyttä niin katsotaan, miten voimme olla avuksi

Janne
0400-521195
janne@powerpanda.fi